Prawomocność wyroku z perspektywy osoby, na rzecz której zasądzono świadczenia odszkodowawcze

Uległeś wypadkowi. Twoim prawem jest dochodzić swoich roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń, w którym polisę posiadał podmiot, który w danej sytuacji zawinił. Czy to OC sprawcy zdarzenia drogowego, czy to ubezpieczenie podmiotu, który zaniedbał odśnieżanie chodnika. Często jesteśmy zmuszeni kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, ponieważ wszelkie działania na etapie postępowania likwidacyjnego nie przyniosły satysfakcjonującego efektu dla Poszkodowanego. Proces sądowy dobiega

Kontynuuj czytanie

Koronawirus. Odszkodowania za lockdown.

Coraz więcej Sądów uchyla grzywny nałożone na przedsiębiorców kontynuujących prowadzenie działalności, w  okresie, w którym powinny być zamknięte. Oczywiście mówimy o ograniczeniach wynikających z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa. Należy wyjaśnić, dlaczego zapadł wyrok uznający, że wymierzenie kary odbyło się niezgodnie z prawem. Jest to istotne dlatego, że to właśnie ze względu na bezprawność panujących przepisów

Kontynuuj czytanie

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Stosunek pracy łączący pracownika oraz pracodawcę może się zakończyć na różne sposoby. Jednym z nich, zwykle budzącym najwięcej wątpliwości, jest rozwiązanie umowy o pracę z terminem wypowiedzenia. Bowiem w zależności od typu umowy łączącej strony oraz okresu jej trwania, obowiązujący termin wypowiedzenia jest różny. Sprawdź, jaki jest okres wypowiedzenia interesującej cię umowy o pracę.  

Kontynuuj czytanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych – dłużnik na wyciągnięcie… PESEL-u.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zacząć działać już za kilka miesięcy. Te Rozwiązanie Ministerstwa Sprawiedliwości, w teorii, ma ułatwić odzyskanie pieniędzy od dłużników. Dostęp do Rejestru ma być darmowy oraz zadziwiająco prosty. Ktoś zna Twój PESEL – zna już wszystkie Twoje długi. Założenia nowego rejestru Aktualnie na rynku funkcjonuje wiele rejestrów, w których figurują dłużnicy. Nie

Kontynuuj czytanie

Zwolnienie z pracy w czasach koronawirusa

Czasy, w których aktualnie przyszło nam się odnaleźć, są trudne. W życie zostały wprowadzone mnogie ograniczenia, nakazy, zakazy. Ogłoszono stan pandemii. Wszystkie sektory gospodarki zwolniły. Dla wielu, świat się zatrzymał. Liczne zwolnienia stały się faktem. Firmy przestały zarabiać, nie stać je na utrzymanie wszystkich pracowników.   Brak usprawiedliwienia dla bezprawnych działań   Czy zła sytuacja

Kontynuuj czytanie

Pozew za obelgi i kłamstwa.

Kiedy możemy mówić o zniesławieniu? Czy jeśli czujemy się urażeni, możemy oskarżyć  pomawiającego lub żądać odszkodowania? Nasz system prawny daje osobom zniesławionym dwie drogi dochodzenia swoich praw. Możemy wstąpić na drogę cywilną, żądając zadośćuczynienia lub odszkodowania za naruszenie naszych dóbr osobistych.  Korzystając z przepisów kodeksu karnego, możemy również wnieść akt oskarżenia przeciwko zniesławiającemu. Wyrok sądu

Kontynuuj czytanie

Upadłość konsumencka

Trudna sytuacja, zarówno finansowa, jak i życiowa, może być podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często jest to jedyny ratunek w sytuacji zadłużenia, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co do zasady, efekt upadłości konsumenckiej, jest podobny w skutkach do działań komornika. W obu sytuacjach tracimy majątek. Należy jednak pamiętać, że syndyk zajmujący się upadłością

Kontynuuj czytanie

Kary za posiadanie narkotyków

W Polsce, posiadanie narkotyków, bez względu na rodzaj, ilość czy przeznaczenie, jest nielegalne i podlega karze. Aktualny stan rzeczy reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 maja 2005 roku, z późniejszymi zmianami. KARA Każdemu, kto jest w posiadaniu substancji odurzających lub psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Należy jednak przyjąć pewne rozróżnienie. Co

Kontynuuj czytanie

Spadek a konkubinat

Co raz więcej ludzi wybiera konkubinat jako alternatywę dla małżeństwa. Wybierają związek nieformalny z różnych powodów. Nie jest to jednak wybór ani gorszy, ani lepszy od instytucji małżeństwa. Sytuacja może się nieco komplikować, paradoksalnie, po śmierci jednego z partnerów.   NIE MA TESTAMENTU W świetle prawa, konkubent jest dla zmarłego osobą obcą. Jak zatem wygląda

Kontynuuj czytanie

Jak nie dziedziczyć długów?

Spadek po śmierci najbliższych, często kojarzony jest z zyskiem, a nawet z wyróżnieniem, jeśli zostajemy wskazani w testamencie. Niestety rzeczywistość nie zawsze jest taka kolorowa. Zmarły może wskazać dziedzica lub pozostawić do dziedziczenia ustawowego również swoje długi. Jak uniknąć obciążenia finansowego? Czy musimy przyjąć spadek, nawet jeśli składa się z samych zobowiązań pieniężnych zmarłego?  

Kontynuuj czytanie

USTALENIE OJCOSTWA

O ile fakt bycia matką po urodzeniu dziecka nie stwarza wątpliwości, o tyle kwestia ojcostwa jest bardziej skomplikowana. Zwykle można założyć, że ojcem dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż kobiety. A jeśli na założenie rodziny decyduje się para pozostająca w związku nieformalnym?   MAŁŻEŃSTWO W sytuacji, gdy dziecko rodzi kobieta pozostająca w związku małżeńskim, ojcostwo

Kontynuuj czytanie