Prawo spadkowe Wrocław

Sprawy spadkowe bywają skomplikowane i wieloaspektowe, dlatego bardzo ważne jest, aby zajmowali się nimi doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym. Zaufaj profesjonalistą z Kancelarii Polonici i zadzwoń!

Sprawy spadkowe Wrocław – co warto wiedzieć?

Sprawy spadkowe to nie tylko formalności, których należy dopełnić w odpowiedni sposób i w konkretnym terminie. To także ogromne emocje związane z odejściem bliskiej osoby, czyli spadkodawcy. Dlatego warto w tym trudnym okresie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby w 100% zabezpieczyć swoje interesy. Wielu czynności nie będzie można przeprowadzić po upływie wskazanego w ustawie terminu, a skutki będą dotyczyć sfery majątkowej spadkobierców.

Spadek Wrocław – przed spotkaniem z prawnikiem

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii w związku ze sprawą spadkową? Na początek prawnik będzie potrzebował dokumentów związanych ze spadkiem, którego sprawa dotyczy. Chodzi tu przede wszystkim o testament, jeżeli takowy został sporządzony. Testament może być spisany w zwykłej formie pisemnej i podpisany przez spadkodawcę, w formie aktu notarialnego albo ustnie.

Dodatkowe dokumenty, to akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu, na podstawie których można określić pokrewieństwo, a także kolejność dziedziczenia w przypadku braku testamentu. Warto także przygotować listę znanych sobie osób, które wchodzą do kręgu spadkobierców.

Prawo spadkowe Wrocław – spadkobiercy

Sprawy spadkowe nie zawsze znajdują swój finał w sądzie. Możliwość przeprowadzenia całego postępowania przed notariuszem jest jednak możliwa jedynie wówczas, gdy spadkobiercy są zgodni co do kwestii podziału spadku. W praktyce takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Spory dotyczą zazwyczaj samego działu spadku, ale nie brak również spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Konieczne jest tu jednak wykazanie konkretnych przesłanek wynikających z przepisów. Wykluczenie z kręgu spadkobierców jest bowiem możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy spadkobierca popełnił przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu spadkodawcy.

Czytaj więcej

Prawnik prawo spadkowe Wrocław – uważaj na długi

Warto pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa, czyli wartościowe przedmioty, nieruchomości, czy pieniądze. To także długi spadkowe, które mogą w znaczący sposób obniżyć albo nawet zniwelować wartość masy spadkowej. Wówczas spadkobiercy mają trzy opcje do wyboru:

 • odrzucenie spadku;
 • przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza;
 • przyjęcie spadku w całości.

Wybór konkretnej opcji warto skonsultować z prawnikiem, który doradzi optymalny sposób postępowania. Trudno tu o uniwersalną receptę, ponieważ wszystko zależy od stanu faktycznego danej sprawy.

Kancelaria prawo spadkowe Wrocław

Kancelaria prawa spadkowego poprowadzi sprawę klienta w sposób kompleksowy, włączając w to również reprezentację w postępowaniu sądowym. Dzięki temu klient oszczędza nie tylko czas, ale także ma pewność, że sprawa prowadzona jest w sposób profesjonalny. To również wsparcie psychiczne w przypadku, gdy śmierć spadkodawcy była ogromnym wstrząsem dla spadkobierców lub są oni ze sobą skonfliktowani.

Adwokat spadek Wrocław – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Adwokat jako profesjonalista jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał od klienta w związku z prowadzoną sprawą. Mogą one być wykorzystane jedynie na potrzeby toczącego się postępowania sądowego. Dlatego nie warto niczego zatajać przed swoim pełnomocnikiem, a tym bardziej świadomie podawać informacji niezgodnych z prawdą. Takie zachowanie nie tylko w oczywisty sposób podważa sens relacji adwokat – klient, ale także najczęściej skutkuje przegraniem sprawy. Pełnomocnik nie jest bowiem w stanie przygotować skutecznej strategii postępowania, jeżeli bazuje na nieprawdziwych informacjach co do stanu faktycznego sprawy.

Kancelaria prawa spadkowego – jak możemy Ci pomóc?

Dlaczego warto wybrać kancelarię prawa spadkowego, czyli taką, która specjalizuje się w konkretnej dziedzinie lub posiada dedykowany zespół? Ponieważ prawo spadkowe to nie tylko przepisy, ale także bogate orzecznictwo sądów, które doświadczony prawnik wykorzysta na korzyść klienta. Co więcej profesjonalnie poprowadzone postępowanie zakończy się w możliwe najkrótszym czasie, a to z kolei przełoży się na okres oczekiwania na środku pochodzące z masy spadkowej. Pełnomocnik zadba o interesy klienta, np. poprzez składanie w terminie odpowiednich wniosków i oświadczeń. Warto mieć na uwadze, że sąd nie udziela porad prawnych uczestnikom postępowania, a jedynie pouczeń wynikających z właściwych przepisów.

Dział spadku/podział spadku – jak podzielić spadek?

Zanim dojdzie do działu spadku, konieczne jest stwierdzenie nabycia masy spadkowej. W tym celu sąd ustala krąg spadkobierców. Dlatego nie warto zatajać informacji w tym zakresie nie tylko z uwagi na konsekwencje prawne, ale także praktyczne. Sąd będzie dążył do ustalenia kręgu wszystkich spadkobierców, co zdecydowanie przedłuży postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a to z kolei oddali w czasie procedurę podziału spadku. W przypadku poważnego konfliktu między spadkobiercami, warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora, np. w osobie adwokata. Podjęcie negocjacji pozwoli na szybsze zakończenie postępowania, a to z kolei przełoży się na ograniczenie kosztów.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn