Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

separacja wrocław
Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Czym jest separacja?

Separację często nazywana się okresem przejściowym między małżeństwem a rozwodem. Aby ją ustanowić konieczny jest rozpad pożycia małżeńskiego. Wiąże się z tym zanik więzi fizycznej, psychicznej jak i gospodarczej między małżonkami. 

W świetle prawa jest to instytucja prawna, którą orzeka sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Można wnieść o separację bez orzekania o winie – jeśli małżonkowie nie mają dzieci i zgodnie wnoszą taki wniosek. Jeśli tylko jeden z partnerów chce separacji, toczy się rozprawa mająca na celu ustalić winnego zaniku pożycia małżeńskiego.

Czym różni się separacja od rozwodu?

W odróżnieniu od rozwodu, separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Jest to główna różnica, która wiąże się z tym, że osoby będące w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa. W przypadku popełnienia tego czynu dopuszczą się bigamii, która jest w Polsce przestępstwem.

Kolejne następstwa separacji są majątkowe – między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Dodatkowo dochodzi także do odsunięcia od dziedziczenia ustawowego i braku prawa do zachowku.  

Jeśli małżeństwo ma dzieci, dokonuje się także podziału opieki. Można też wnioskować o alimenty – zarówno dla dzieci jak i dla małżonka. Korzystne w tej sytuacji jest to, że okres ich otrzymywania nie jest ograniczony czasowo.

Jak złożyć wniosek o separację?

Wniosek lub pozew o separację należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Pozew musi zawierać elementy określone przez przepisy prawa. Jednym z nich jest uzasadnienie wniosku, w którym należy wykazać wszystkie powody rozkładu pożycia małżeńskiego. Powody należy poprzeć dowodami. W pozwie powinni być uwzględnieni świadkowie oraz roszczenia jak np. alimenty, podział opieki nad dziećmi czy rozdzielność majątkowa.

Koszt wniosku o separację bez orzekania o winie wynosi 100 zł, a koszt pozwu, gdy tylko jedna ze stron chce separacji to 600 zł.

Aby mieć pewność, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a powody separacji właściwie wyartykułowane, warto skorzystać z usług prawnika z wieloletnim doświadczeniem, który złoży pozew za Nas oraz będzie Naszym pełnomocnikiem na rozprawach sądowych. 

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie , zapraszamy na spotkanie stacjonarne w naszej Kancelarii we Wrocławiu przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Obszar Naszej działalności obejmuje całą Polskę. Pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie zostanie przeprowadzone online.