All posts by Katarzyna Hołowacz

separacja wrocław

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Czym jest separacja? Separację często nazywana się okresem przejściowym między małżeństwem a rozwodem. Aby ją ustanowić konieczny jest rozpad pożycia małżeńskiego. Wiąże się z tym zanik więzi fizycznej, psychicznej jak i gospodarczej między małżonkami.  W świetle prawa jest to instytucja prawna, którą orzeka sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Można wnieść o separację bez

Kontynuuj czytanie
tantiemy

Walka o tantiemy – Sebastian Wątroba vs. TVN

Walka o tantiemy – Sebastian Wątroba vs. TVN

Czym są tantiemy? Tantiemy to tzw. honorarium autorskie, czyli wynagrodzenie jakie przysługuje twórcy za wykorzystanie jego utworu. Warto zaznaczyć, że jest to kwota, która przysługuje za każdorazowe wykorzystanie utworu. Wysokość tantiem ustala Komisja Prawa Autorskiego, która jest powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego Sebastian Wątroba nie otrzymał tantiem od TVN? Sebastian Wątroba to Kontynuuj czytanie
rozwód maryli rodowicz

Dlaczego rozwód trwa nawet 5 lat? – Sprawa Maryli Rodowicz

Dlaczego rozwód trwa nawet 5 lat? – Sprawa Maryli Rodowicz

Rozwody to jedne z najcięższych spraw, z którymi muszą się mierzyć prawnicy. Choć ich postępowanie wygląda przeważnie podobnie, wiążą się one z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Trzeba też się liczyć ze zmianami decyzji w trakcie trwania sprawy oraz ogólnym napięciem między przyszłymi rozwodnikami. Sprawia to, że z pozoru prosta sprawa potrafi bardzo przeciągać się w czasie,

Kontynuuj czytanie
intercyza

Wszystko co musisz wiedzieć o intercyzie

Wszystko co musisz wiedzieć o intercyzie

Czym jest intercyza? Podczas zawarcia związku małżeńskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dochodzi do zawarcia majątkowej wspólności ustawowej. Wiąże się to z tym, że wszelkie zarobki z racji pracy lub prowadzenia innej działalności stają się wspólne. Dodatkowo wspólne stają się wszystkie dochody, środki z rachunków otwartych, a także długi. Aby temu zapobiec coraz

Kontynuuj czytanie
odszkodowania dla represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Podstawa prawna dla odszkodowania Kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia skazującego za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego reguluje ustawa z dnia 23.02.1991 r. Mówi ona o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (dalej: ustawa lutowa). Uzupełniająco używa się kodeksu postępowania

Kontynuuj czytanie