Upadłość konsumencka Wrocław

Dla wielu osób szansą na skuteczne i bezpieczne wydostanie się ze spirali zadłużenia, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Instytucja ta pozwala zgodnie z prawem umorzyć przeterminowane zobowiązania oraz rozwiązać problem z narastającymi, niespłaconymi długami. Kancelaria Prawno-Finansowa POLONICA zapewnia kompleksowe wsparcie osobom fizycznym, ale również przedsiębiorcom, których interesuje upadłość majątkowa we Wrocławiu jak i w całej Polsce.

Czym jest upadłość konsumencka?

To postępowanie sądowe wszczynane na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Celem procedury jest ogłoszenie przez sąd upadłości, czyli bankructwa majątkowego osoby zadłużonej. Konsekwencjami takiego orzeczenia są:

 • zaniechanie dalszej windykacji,
 • opracowanie planu spłaty zadłużenia,
 • umorzenie części, a nawet całości długów.

Upadłość Wrocław – zyskaj pomoc i wsparcie ekspertów

Obsługiwana przez Naszą Kancelarię upadłość konsumencka służy zarówno skutecznemu oddłużaniu dłużnika, jak i zaspokojeniu interesów wierzycieli poprzez zbycie masy upadłościowej przez syndyka. Od 2020 roku obowiązują nowe, uproszczone przepisy, dzięki którym ogłoszenie upadłości we Wrocławiu stało się łatwiejsze i dostępne dla większej liczby zadłużonych.

Ogłoszenie upadłości Wrocław – kto może złożyć wniosek?

Zgodnie z obowiązującym prawem, wniosek o upadłości konsumencką może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Upadłość konsumencka – jak wskazuje sama nazwa tej instytucji – dotyczy konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak przepisy nie wykluczają skorzystania z tej opcji również przez osoby prowadzące jednoosobowe firmy. Już dzień po zamknięciu działalności, możesz – jako konsument – ubiegać się o upadłość. Bez znaczenia jest również to, czy Twoje zadłużenie związane jest z prywatnymi działaniami, czy prowadzeniem firmy.

Upadłość majątkowa Wrocław – jak zgłosić?

Wniosek o upadłość konsumencką we Wrocławiu musisz zgłosić do sądu rejonowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 30 zł.

W praktyce sporządzenie kompletnego, prawidłowego pisma wymaga wiedzy oraz znajomości prawa, a zakwestionowane przez sąd braki formalne mogą skutkować wydłużeniem terminu postępowania, a nawet odrzuceniem wniosku o upadłość we Wrocławiu. Właśnie dlatego, znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia dokumentacji upadłościowej Naszej Kancelarii. Zrobimy to za Ciebie w pełni profesjonalnie, dbając o zawarcie wszystkich niezbędnych informacji oraz skompletowanie dokumentów.

Wniosek o upadłość i postępowanie upadłościowe

Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi jedyny, przewidziany prawem sposób na uwolnienie się od długów i zaniechanie windykacji przez wierzycieli. Nic dziwnego, że z roku na rok korzysta z niego coraz większa liczba osób. Sprzyja temu liberalizacja przepisów z 2020 roku. Obecnie sądy nie mogą już odrzucać wniosków o upadłość majątkową ze względu na rażące niedbalstwo czy umyślne działanie dłużnika, prowadzące do zadłużenia. Weryfikacja tych przesłanek przeniesiona została na etap po ogłoszeniu upadłości, gdy ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Jeśli sąd uzna, że zadłużenie jest wynikiem niegospodarności dłużnika, może odmówić umorzenia długów i wydłużyć realizację planu spłaty nawet do 7 lat.

Ogłoszenie upadłości firmy lub bankructwa osoby fizycznej powoduje, że dłużnik de facto przestaje być właścicielem należącego do niego majątku. Wszystkie jego składniki od tej pory stanowią skład masy upadłościowej, zarządzanej przez syndyka. Środki pochodzące z jej zbycia służą spłacie zadłużenia. Zalicza się do nich również bieżące dochody dłużnika, jeśli pracuje i otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

Upadłość konsumencka Wrocław – co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw dotyczących ogłaszania upadłości majątkowej we Wrocławiu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Naszej porady prawnej, a następnie zlecisz Nam prowadzenie swojej sprawy, koszty obsługi pomniejszymy o koszt udzielonego doradztwa. Zakres świadczonych usług jest szeroki i za każdym razem dostosowany indywidualnie do Twoich potrzeb. Obejmuje on m.in.:

 • sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką,
 • udzielanie porad prawnych,
 • pomoc w kompletowanie dokumentów,
 • ustalenie kręgu wierzycieli,
 • wybór optymalnej strategii oddłużania,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym,
 • prowadzenie mediacji,
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem, wierzycielami oraz pozostałymi uczestnikami postępowania,
 • bieżące doradztwo w sprawach o upadłość konsumencką we Wrocławiu.

Upadłość firmy Wrocław – co zrobić, jeśli jesteś przedsiębiorcą?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy upadłość konsumencka jest instytucją, która pozwoli im wydostać się ze spirali zadłużenia i czy prowadząc biznes, można skorzystać z tej instytucji. Jeśli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą stałeś się niewypłacalny, możesz ogłosić upadłość konsumencką po wcześniejszej likwidacji firmy. W momencie, w którym nie prowadzisz już biznesu, możesz złożyć wniosek o upadłość i skorzystać z opcji skutecznego, legalnego oddłużania – na zasadach identycznych, jak konsumenci.

Pamiętaj jednak, że nie wystarczy tymczasowo zawiesić działalności – konieczne jest jej całkowite zlikwidowanie, skutkujące wykreśleniem przedsiębiorstwa z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uwolnij się od długów!

Jeżeli interesuje Cię upadłość konsumencka lub upadłość firmy we Wrocławiu, skontaktuj się z Nami już dziś. Skorzystaj z możliwości skutecznego oddłużania i dołącz do grona zadowolonych Klientów Kancelarii Prawno-Finansowej POLONICA, cieszących się wolnością od długów, windykatorów i wierzycieli. Zacznij nowe życie bez zadłużenia i przejdź przez postępowanie upadłościowe bez stresu, dzięki wsparciu doświadczonych ekspertów. Wypełnij formularz kontaktowy i zyskaj pomoc już dziś.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  null

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  null

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn