Sprawy karne Wrocław

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą spraw z szeroko pojętego zakresu prawa karnego – zarówno spraw dotyczących tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych, a także postępowań karno-skarbowych.

Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zapewniana przez nas pomoc prawna w zakresie prawa karnego dotyczy osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, a także osób pokrzywdzonych.

Dbamy o interes każdego, kto zwróci się do nas o pomoc. Zajmujemy się sprawami osób niesłusznie oskarżonych, którym pomagamy uniknąć odpowiedzialności za czyny, których nie popełnili, jak również pomagamy już osadzonym w postępowaniach o skrócenie kary bądź wydanie wyroku łącznego. Reprezentujemy osoby wnoszące prywatny akt oskarżenia oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem, na każdym etapie postępowania – przed Policją, Prokuraturą oraz przed Sądem.

Nasza kancelaria zajmuje się najróżniejszymi sprawami karnymi. Mamy bogate doświadczenie w klasyfikacji czynów zabronionych, a także ich konsekwencji przewidzianych przez prawo. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Prawo karne Wrocław – główne informacje

Adwokat do spraw karnych Wrocław zajmuje się szerokim zakresem spraw. Warto zaznaczyć, że w Polsce źródłem prawa karnego są liczne ustawy zebrane z Kodeksie Karnym, w Kodeksie Postępowania Karnego, a także w Kodeksie Karnym Wychowawczym.

Prawo karne ma za zadanie rozładować różne negatywne zjawiska występujące w społeczeństwie, będące skutkiem popełnienia jakiegoś czynu zabronionego. Kolejną jego funkcją jest także ochrona interesów różnych podmiotów, które są ujęte w przepisach. Prawo karne daje też gwarancję ochrony jednostki i kompensuje wyrządzone zło. Warto też wspomnieć o funkcji prewencyjnej, czyli zapobieganiu powstawania czynów zabronionych.

Najważniejsze zagadnienia – adwokat sprawy karne Wrocław

Mówić o prawie karnym, warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych pojęć, które są nieodzowne dla pracy adwokata spraw karnych Wrocław. Kara, to nic innego jak pewna forma ingerencji, która godzi w dobre imię lub w mienie danej osoby. Jej zadaniem jest zapobieganie powtórzeniu podobnych patologii oraz zadośćuczynienie za ich wyrządzenie.

Bardzo ważną kwestią jest przedawnienie, czyli pewien określony okres czasu, po którym dana osoba podejrzana o przestępstwo nie może zostać poddana karze i procesowi. Czas przedawniania jest podany w przepisach karnych.

Osoba, która dopuściła się jakiegoś czynu zabronionego musi się także liczyć z grzywną, czyli niedogodnością godzącą w mienie, która zwykle ma formę zapłaty konkretnej kwoty na rzecz państwa lub na rzecz innych podmiotów.

Adwokat do spraw karnych Wrocław – Osoby niesłusznie oskarżone

Adwokat Wrocław sprawy karne zajmuje się między innymi sprawami osób, które zostały niesłusznie oskarżone o popełnienie jakiś czynów zabronionych. Prawnicy bronią ich interesów przed sądem. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku niesłusznego skazania, zatrzymania lub aresztowania można się domagać stosowanego odszkodowania. Bardzo ważną kwestią jest konsekwentne dochodzenie swoich praw, ponieważ zarzuty, nawet niesłusznie postawione mogą bardzo skomplikować życie człowieka i sprawić, że będzie on ponosił bardzo dotkliwe straty. Dlatego, kancelaria dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy.

Za niesłuszne oskarżenia grożą bardzo konkretne kary. Jeżeli jakaś osoba za pośrednictwem środków masowego przekazu dopuści się zniesławienia, podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności oraz aresztu. Jeżeli doszło do skazania przez sąd za dany czyn, dodatkowo fałszywy oskarżyciel może także zostać zobowiązany do nawiązki na rzecz pokrzywdzonego lub jakiejś instytucji charytatywnej.

Czytaj dalej

Sprawy karne Wrocław – Reprezentowanie przed sądem osób pokrzywdzonych

Nasza kancelaria zajmuje się także reprezentowaniem osób pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania. Warto zaznaczyć, że pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało naruszone lub w jakiś sposób zagrożone w wyniku popełnionego przestępstwa.
Na etapie postępowania przygotowawczego, adwokat udziela poszkodowanemu konkretnych porad prawnych i reprezentuje go podczas postępowania. Kiedy rozpocznie się postępowanie sądowe, prawnik reprezentuje daną osobę przed sądem dbając o jej interesy, pomaga w przygotowaniu prywatnych aktów oskarżenia, a także apelacji.
Ostatnim etapem jest postępowanie wykonawcze w trakcie którego, pracownicy naszej kancelarii są zobowiązani do dopilnowania, aby zasądzone należności były egzekwowane, zajmują się składaniem wniosków dotyczących wykonania zasądzonej kary, a także wniosków o odwołanie zwolnienia przedterminowego.
Na każdym etapie postępowania osoba pokrzywdzona może się czuć w pełni zaopiekowana. Prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii dbają o każdy detal i dokładają wszelkich starań, aby dana sprawa zakończyła się jak najbardziej korzystnie dla klienta. Dzięki dużemu doświadczeniu w rozwiązywaniu najróżniejszych spraw karnych.

Jakimi jeszcze sprawami zajmuje się Kancelaria POLONICA?

Oprócz prowadzenia spraw osób, które zostały niesłusznie oskarżone oraz reprezentowania poszkodowanych podczas postępowania przygotowawczego i sądowego nasza kancelaria specjalizuje się także dbaniem o sprawy osób osadzonych, pomagania w postępowania o skrócenie wyroku, a także w wydawaniu wyroku łącznego. Reprezentujemy tez osoby, które pragną wnieść prywatny akt oskarżenia.
Sprawy karne bywają bardzo skomplikowane, dlatego pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych prawników jest konieczna, aby załatwić sprawę kompleksowo i sprawiedliwie. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią i do podjęcia współpracy! Do każdego klienta podchodzimy w sposób w pełni indywidualny, staramy się jak najbardziej zagłębić w sprawę i dołożyć wszelkich starań, aby reprezentować interesy konkretnej osoby z największą starannością od samego początku do końca.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn