Podatek od posiadania psa

PODATEK OD POSIADANIA PSA - Kancelaria Polonica
Podatek od posiadania psa

Podatek od psa obowiązuje w Polsce od przeszło 30 lat. Określa go ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Środki z tego podatku są dochodem gminnym, wobec czego, to właśnie gmina ustala wysokość tej daniny. Gmina jest również uprawniona do rezygnacji z pobierania podatku od psa.

 

Kto musi zapłacić podatek od psa?

Podatek od psa musi zapłacić każdy, kto jest posiadaczem psa i zamieszkuje w gminie, która tego wymaga. Ponadto, w takiej sytuacji, pupila trzeba również zarejestrować.

W gminach, w których nie jest wymagane uiszczenie podatku od psa, nie ma konieczności rejestracji zwierzęcia. Wyjątkiem są psy ras uznanych za agresywne – te bez względu na obowiązywanie podatku, muszą zostać zarejestrowane.

 

Kto jest zwolniony z podatku?

Od reguły obowiązywania podatku od psa, występują wyjątki. Podatku od psa nie muszą uiszczać:

 1. członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 2. ludzie zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 4. obywatele w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 5. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
 6. osoby, które adoptowały psa ze schroniska – decyzja w tym zakresie zależy od każdej z gmin.

 

Rasy psów uznane za agresywne

Właściciele psów ras, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, zostały uznane za agresywne, zobowiązani są do rejestracji psa, nawet jeżeli w danej gminie nie obowiązuje podatek od psa.

Rasy psów uznane za agresywne:

 1. amerykański pit bull terrier

 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

 3. buldog amerykański

 4. dog argentyński

 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

 6. tosa inu

 7. rottweiler

 8. akbash dog

 9. anatolian karabash

 10. moskiewski stróżujący

 11. owczarek kaukaski.

 

Termin uiszczenia podatku

Jeżeli dana gmina wymaga uiszczenia podatku od psa, posiadacz czworonoga musi zapłacić wskazaną kwotę do dnia 30 kwietnia każdego roku. Termin uiszczenia podatku zależny jest od terminu nabycia pupila. Właściciel powinien uiścić podatek do 2 miesięcy od dnia nabycia psa.

Jeżeli zakupiliśmy psa w pierwszej połowie roku, wówczas podatek płaci się za cały rok. Jeżeli zaś pies dołączył do rodziny w drugiej połowie roku, płacimy połowę kwoty należnego rocznego podatku.

Kwotę podatku określa ustawa i wynosi ona do 130,30 zł. Jednak każda z gmin sama decyduje o jego wysokości oraz o tym czy w ogóle będzie wymagała jego zapłaty.

 Marta Misiaszek