Jak ogłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią?

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ - Kancelaria Polonica
Jak ogłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) co do zasady, jest proste i bezproblemowe. Spółkę można założyć przez Internet lub u notariusza, w formie aktu notarialnego. Sprawa się jednak komplikuje, gdy chce się zakończyć prowadzenie spółki z o.o. Procedura jest zdecydowanie trudniejsza i droższa.

Dwie drogi do zakończenia istnienia spółki

Zakończenie działalności w formie spółki z o.o. nie jest tożsame z zakończeniem działalności spółki z o.o. jako takiej.  Zakończeniem działalności w formie spółki nazywamy zazwyczaj sprzedaż lub zbycie w inny sposób udziałów przez wspólnika. Spółkę z o.o. można również przekształcić w podmiot o innej formie prawnej.

Zakończenie działalności spółki z o.o. oznacza koniec istnienia spółki. Można do tego doprowadzić w dwojaki sposób – poprzez likwidację spółki z o.o. lub poprzez upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o.

Doprowadzenie do ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jest konieczne, gdy spółka nie może spełnić swoich zobowiązań finansowych lub ich wartość przekracza wysokość majątku firmy.

Niemożność spłaty zobowiązań lub fakt zaistnienia zobowiązań wyższych niżeli wartość majątku spółki musi trwać nieprzerwanie przez określony czas.

Jaki jest wymagany czas trwania przyczyn niewypłacalności spółki ?

  • brak możliwości spłaty zobowiązań – co do zasady, przyjmuje się okres 3-miesięczny;
  • wartość zobowiązań wyższa niż wartość majątku – stan ten musi trwać przez minimum 24 miesiące

 

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest podejmuje się na wniosek o ogłoszeniu upadłości. Wniosek trzeba złożyć do właściwego miejscowo sądu upadłościowego, tj. sądu rejonowego, wydziału gospodarczego.

Pamiętaj o tym, że spółka jest związana terminem , który umożliwia wszczęcie postępowania upadłościowego. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości spółki z o.o., tj. po upływie terminów wskazanych powyżej.

Sąd może odmówić wszczęcia postępowania upadłościowego, np. gdy majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postepowania.

Sąd ogłasza upadłość, a następnie przekazuje sprawę do syndyka. Po wykonaniu planu podziału, sąd stwierdza zakończenie postępowania. Postanowienie o powyższym zostaje przekazane syndykowi, który składa wniosek o wykreślenie wpisu dotyczącego upadłej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwiązuje się w momencie uprawomocnienia się postanowienia o jej wykreśleniu z KRS.

 

Marta Misiaszek