Zniesienie współwłasności Wrocław

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy oferują pełna obsługę prawną w czasie spraw o zniesienie współwłasności. Nasze usługi kierujemy nie tylko do rozwodzących się małżeństw, ale również do osób, które chciałby znieść współwłasność nieruchomości czy samochodu.

Zniesienie współwłasności — Wrocław i okolice

Jeden przedmiot i wielu właścicieli. Tak w skrócie można opisać współwłasność. Ma ona miejsce w każdej sytuacji, gdy przedmiot kupowany jest przez więcej niż jedną osobę i środki na jego zakup pochodzą od każdego kupującego. W przypadku nieruchomości do stosunku współwłasności może dojść nie tylko poprzez wspólny zakup, ale także w wyniku dziedziczenia albo rozwodu, podczas którego dochodzi do zniesienia ustawowej wspólności małżonków.

Współwłaściciel może w każdej chwili wycofać się ze swojej części własności. Zniesienie współwłasności następuje w specjalnej procedurze wyjścia ze współwłasności. W przypadku znoszenia  współwłasności, która powstała w wyniku realizacji spadku lub orzeczenia rozwodowego procedura podlega niewielkim modyfikacjom, ale główne założenia są te same.

Nasza kancelaria przeprowadza przez procedurę zniesienia współwłasności nie tylko we Wrocławiu, ale także na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Czym jest zniesienie współwłasności nieruchomości?

Zniesienie współwłasności zostało opisane w art. 210 kc. Jest to zlikwidowanie istniejącego stosunku współwłasności. Może ono nastąpić w wyniku wspólnej umowy między stronami, albo w trybie sądowym. Jeżeli współwłaściciele są w stanie porozumieć się między sobą co do sposobu zniesienia współwłasności, wówczas wystarczającą formą prawną jest zawarcie umowy przed notariuszem. W przypadku, gdy nie ma wśród współwłaścicieli zgodny co do sposobu zniesienia współwłasności, wówczas sprawę może rozstrzygnąć sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym.

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości?

Bez względu na wybór formy zniesienia współwłasności nieruchomości (umowa albo postępowanie sądowe), może odbyć się to na trzy różne sposoby:

1. Fizyczny podział nieruchomości.

Fizyczny podział nieruchomości jest wybierany wtedy, gdy istnieje możliwość podzielenia nieruchomości w taki sposób, by nie obniżyć jej wartości i gdy nie jest to sprzeczne z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Np. jeżeli zniesienie współwłasności dotyczy gruntu, to można podzielić go na dwa mniejsze, jeżeli domu, to można wyodrębnić dwa osobne lokale mieszkalne itp.

2. Przekazanie własności nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli wraz ze zobowiązaniem go do spłaty za otrzymaną część udziału.

Jeżeli nieruchomości nie można podzielić, rozwiązaniem może być przekazanie prawa własności na rzecz jednego z dotychczasowych współwłaścicieli wraz zez zobowiązaniem go do spłaty za otrzymany udział. Skąd wiadomo, jaką kwotę powinien zapłacić właściciel? W przypadku gdy zniesienie współwłasności nastąpiło na drodze umowy zawartej u notariusza, strony same ustalają wartość rzeczy i wartość przenoszonego udziału. Gdy do zniesienia współwłasności dochodzi na drodze sądowej, wówczas wartość nieruchomości określa biegły sądowy, a  sąd zatwierdza wymiar spłaty. Wymagana kwota spłaty za otrzymaną część najczęściej musi zostać dokonana w przeciągu 10 lat.

3. Sprzedaż nieruchomości wraz z podzieleniem między współwłaścicieli uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych.

Jest to rozwiązanie stosowane wówczas, gdy dwa poprzednie nie mogły zostać zrealizowane. Jeżeli sprzedaż nieruchomości zostanie zasądzona w trakcie sądowego zniesienia współwłasności, to jest to opcja najmniej opłacalna. Sprzedaż odbywa się wówczas poprzez komornika na zorganizowanej przez niego licytacji komorniczej. Z uzyskanej kwoty pobiera on dodatkowo swoją prowizję i dopiero to, co pozostanie, dzielone jest zgodnie z udziałem na współwłaścicieli.

Można uniknąć licytacji komorniczej, jeżeli strony zdecydują się na próbę sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, W takim przypadku potrzebne jest złożenie wniosku o zawieszenie postępowania sądowego. Aby do tego doszło, muszą zgodzić się na to wszystkie strony postępowania.

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności — jakie są koszty?

Koszty zniesienia współwłasności we Wrocławiu zależą od formy, w której zniesienie następuje. Jeżeli współwłaściciele decydują się na zawarcie umowy przed notariuszem, wówczas ponoszą koszty sporządzenia aktu notarialnego, które są zależne od wartości nieruchomości.
Jeżeli zniesieni współwłasności odbywać się będzie na drodze sądowej, to wniosek o zniesienie współwłasności podlega opłacie sądowej. Jej wysokość waha się od 300 do 1000 złotych. Dodatkowo należy pamiętać o kosztach związanych z wyceną nieruchomości przez biegłego sądowego, którą będą obciążeni współwłaściciele.
Dodatkowym kosztem jest wniosek do ksiąg wieczystych o zmianę wpisu po zniesieniu współwłasności oraz podatek PCC.

Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości we Wrocławiu?

Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć do odpowiedniego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Należy pamiętać, by prawidłowo wypełnić dane o wnioskodawcy, współwłaścicielach i przedmiocie, którego dotyczy zniesienie współwłasności. Brak wszystkich potrzebnych informacji przedłuży niepotrzebnie postępowanie sądowe.

Masz problem ze złożeniem wniosku o zniesienie współwłasności we Wrocławiu?

Nasza kancelaria prawna ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu spraw o zniesienie współwłasności. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy Ci przeprowadzić cały proces.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn