Pomoc dla represjonowanych Wrocław

W przeszłości, opozycjoniści oraz przeciwnicy ówczesnej władzy byli internowani, a także stosowano wobec nich różnego rodzaju represje doraźne. Działania te były najczęściej prowadzone bezprawnie oraz stanowiły nadużycia władzy. Dziś, po latach, na mocy „ustawie lutowej”, pokrzywdzeni bądź skazani przez Sąd w latach 1944 – 1989 mają możliwość dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia za czyny niegdysiejszej władzy.

Czas stanu wojennego oraz przeprowadzane wówczas internowania, w sposób bezpośredni wpisują się w zakres czynów, za które aktualnie można dochodzić świadczeń odszkodowawczych. Kwestia represjonowania może wydawać się ciężka do zdefiniowania, jednak w jej zakres wpisać możemy utrudnianie wykonywania obowiązków zawodowych, szykanowanie, bądź zwolnienia z pracy spowodowane przekonaniami politycznymi.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowymi działaniami na rzecz zarówno pokrzywdzonych, jak i ich najbliższych.

Czasy stosowania represji wobec obywateli są odległe, przez co zdajemy sobie sprawę, że często bezpośrednio pokrzywdzeni już nie żyją. Istotnym jest, że sprawiedliwości dochodzić może małżonek pokrzywdzonego lub jego dzieci, a śmierć represjonowanej osoby w żadnym stopniu nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych.

Odszkodowania dla represjonowanych Wrocław

Brutalne represje ze strony aparatu władzy w okresie PRL były przyczyną cierpień wielu osób i ich rodzin. Począwszy od krzywd doznawanych fizycznie, przez traumę wynikającą z internowania w więzieniu w PRL, często w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, aż po zrujnowaną karierę, plany życiowe, czy straty materialne. Choć pieniężna rekompensata nie jest w stanie wymazać dramatycznych wspomnień, to może pomóc w przywróceniu poczucia sprawiedliwości. Osoby, które w okresie stanu wojennego doświadczyły internowania lub innych represji, mogą otrzymać odszkodowania od Skarbu Państwa. Pomocy w uzyskaniu odszkodowania dla osób represjonowanych we Wrocławiu pomaga uzyskać nasza kancelaria.

Odszkodowania dla osób represjonowanych – podstawa prawna

Osoby, które doświadczyły prześladowania przez władze PRL w stanie wojennym mogą dochodzić odszkodowań na podstawie tzw. ustawy lutowej, czyli Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Ten akt prawny otworzył możliwość unieważnienia orzeczeń sądów wydanych w okresie PRL (od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r.), jeżeli były związane z działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Unieważnienie takiego wyroku sądu oznacza uniewinnienie osoby prześladowanej w PRL. To otwiera drogę do uzyskania odszkodowania za szkody poniesione w rezultacie niesłusznego wyroku i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych.

Odszkodowania dla represjonowanych Wrocław – komu przysługują?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą lutową o odszkodowanie mogą ubiegać się:

 • osoby, wobec których wydano wyrok w związku z ich działalnością patriotyczną na rzecz niepodległego państwa (który w wolnej Polsce unieważniono),
 • osoby prześladowane w okresie stalinizmu (do 1956 r.),
 • osoby internowane w okresie stanu wojennego.

Warto pamiętać, że w przypadku śmierci osoby, która doświadczyła prześladowań w czasie PRL, możliwość wystąpienia o odszkodowanie dla osób represjonowanych nie przepada. W takim przypadku prawo do ubiegania się przed sądem o wyrównanie szkód i zadośćuczynienie mają małżonka (lub małżonek), dzieci i rodzice ofiar reżimu. Śmierć represjonowanej osoby w żadnym stopniu nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych. Nasza kancelaria we Wrocławiu zajmuje się kompleksowymi działaniami zarówno na rzecz samych poszkodowanych, jak również ich najbliższych.

Odszkodowania dla osób represjonowanych w stanie wojennym – jaka wysokość?

Obecnie nie ma przepisów, które wyraźnie regulują ten problem. Śledząc orzecznictwo sądów można zauważyć, że kwoty odszkodowania dla represjonowanych mogą sięgać kilkaset tysięcy, a nawet miliona złotych. Sądy biorą pod uwagę m.in. jak długo osoba poszkodowana była pozbawiona wolności, w jakich przebywała warunkach, jaki to miało wpływ na jej życie zawodowe, jakie szkody poniosła w związku z prześladowaniami za swoją działalność patriotyczną. Nasza kancelaria we Wrocławiu pomoże odpowiednio przygotować się przed wstąpieniem na drogę sądową.

Czytaj więcej

Rekompensata dla osób represjonowanych może przysługiwać za:

 • szkodę majątkową – utratę pracy, majątku, dochodów, utratę możliwości uzyskania wyższych dochodów,
 • krzywdę niemajątkową – czyli krzywdę psychiczną i straty moralne.

W tym miejscu warto wspomnieć, że do marca 2011 r. zgodnie z ustawą obowiązywała maksymalna stawka odszkodowania w wysokości 25 tys. zł. Trybunał Konstytucyjny jednak uchylił ten zapis, dlatego jest możliwe wznowienie spraw, w których złożony wniosek o odszkodowanie dotyczył wyższej kwoty, ale sąd w wyroku wyznaczył określone wówczas przez ustawę odszkodowanie maksymalnie 25 tys. zł.

Odszkodowanie dla osób represjonowanych – jak je uzyskać?

Podstawą do dalszych działań jest otrzymanie postanowienia o stwierdzeniu nieważności orzeczenia sądu z PRL wydanego wobec osoby represjonowanej. Z wnioskiem o unieważnienie wyroku sądu z PRL wobec osoby represjonowanej za swoją działalność na rzecz niepodległej Polski mogą wystąpić m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prokurator i oczywiście – sama osoba represjonowana (lub jej bliscy). Jeżeli w sprawie nie ma jeszcze wydanego postanowienia, nasza kancelaria pomoże złożyć odpowiedni wniosek o unieważnienie wyroku.

Kolejny krok to rozpoczęcie postępowania o odszkodowanie dla osoby represjonowanej w stanie wojennym. Sprawa będzie toczyć się przed tym sądem okręgowym, który wydal postanowienie o nieważności wyroku. Czas na złożenie wniosku o rekompensatę to 10 lat od chwili wydania postanowienia o nieważności. Następny etap to samo postępowanie, w czasie którego sąd będzie dokładnie badał, jakie straty poniosła osoba represjonowana. Do tego etapu konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Nasza kancelaria pomoże określić, o jakie kwoty ubiegać się przed sądem i jak uzasadnić ich wysokość. Pomożemy uporządkować i udowodnić okoliczności sprawy, które wpływają na wysokość odszkodowania za straty majątkowe i zadośćuczynienia za straty moralne.

Zapraszamy do kontaktu każdego, kto szuka uczciwej i kompetentnej kancelarii oferującej pomoc w uzyskaniu odszkodowania dla osób represjonowanych w stanie wojennym we Wrocławiu.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn