sekretariat@kancelaria-polonica.pl

+48 697 405 180

Sprawy pracownicze

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy oraz spraw związanych z problemami występującymi w relacjach pracodawca-pracownik. Zajmujemy się obsługą spraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę oraz odszkodowań z tego tytułu, sporów o wynagrodzenie, spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy, zakazu konkurencji, zwolnień grupowych, mobbingu i wypłaty odszkodowań.

Świadczone przez nas usługi obejmujące sprawy pracownicze oraz te, z zakresu ubezpieczeń społecznych, są kierowane przede wszystkim do pracowników. Zajmujemy się jednak również obsługą osób fizycznych, dochodzących swoich uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym ubiegającym się o przyznanie świadczenia emerytalnego i rentowego. Zajmujemy się, także odwołaniami od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Skorzystanie z usług profesjonalnej Kancelarii w sprawach tego typu, często jest niezbędne do skutecznego dochodzenia przysługujących praw.

Skontaktuj sie


Usługi

null

Odszkodowania

null

Obsługa wierzytelności

null

prawo rodzinne i spadkowe

null

sprawy pracownicze

null

sprawy karne

null

odszkodowania dla represjonowanych

null

doradztwo biznesowe

null

obsługa spółek i kontraktów