sekretariat@kancelaria-polonica.pl

+48 572 768 050

Odszkodowania dla represjonowanych

W przeszłości, opozycjoniści oraz przeciwnicy ówczesnej władzy byli internowani, a także stosowano wobec nich różnego rodzaju represje doraźne. Działania te były najczęściej prowadzone bezprawnie oraz stanowiły nadużycia władzy. Dziś, po latach, na mocy „ustawie lutowej”, pokrzywdzeni bądź skazani przez Sąd w latach 1944 – 1989 mają możliwość dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia za czyny niegdysiejszej władzy.

Czas stanu wojennego oraz przeprowadzane wówczas internowania, w sposób bezpośredni wpisują się w zakres czynów, za które aktualnie można dochodzić świadczeń odszkodowawczych. Kwestia represjonowania może wydawać się ciężka do zdefiniowania, jednak w jej zakres wpisać możemy utrudnianie wykonywania obowiązków zawodowych, szykanowanie, bądź zwolnienia z pracy spowodowane przekonaniami politycznymi.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowymi działaniami na rzecz zarówno pokrzywdzonych, jak i ich najbliższych.

Czasy stosowania represji wobec obywateli są odległe, przez co zdajemy sobie sprawę, że często bezpośrednio pokrzywdzeni już nie żyją. Istotnym jest, że sprawiedliwości dochodzić może małżonek pokrzywdzonego lub jego dzieci, a śmierć represjonowanej osoby w żadnym stopniu nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych.

Skontaktuj sie


Usługi

null

Odszkodowania

null

Obsługa wierzytelności

null

prawo rodzinne i spadkowe

null

sprawy pracownicze

null

sprawy karne

null

odszkodowania dla represjonowanych

null

doradztwo biznesowe

null

obsługa spółek i kontraktów