sekretariat@kancelaria-polonica.pl

+48 697 405 180

Obsługa spółek i kontraktów

Nasza Kancelaria oferuje pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Reguluje ono relacje między uczestnikami wymiany handlowej, a także zawiera w sobie wyspecjalizowane dziedziny, takie jak prawo spółek, prawo transportowe czy prawo papierów wartościowych. Z uwagi na fakt, że prawo gospodarcze nie jest objęte jednolitą regulacją prawną, nie istnieje jeden kodeks regulujący wszelkie kwestie związane z wymianą handlową.

Kompleksowość działań podejmowanych przez Kancelarię, przy stały poszerzaniu i aktualizowaniu wiedzy naszego Zespołu zgodnie z następującymi reformami oraz nowymi regulacjami, zapewnia obsługę na najwyższym poziomie.

Szeroki wachlarz oferowanych prze nas usług z zakresu prawa gospodarczego obejmuje między innymi:

  • sporządzanie projektów oraz udział w negocjacjach umów (statuty, umowy, regulaminy)
  • zakładanie oraz obsługa procesów restrukturyzacji spółek
  • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowanie dokumentacji korporacyjnej
  • reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji oraz wpisów do rejestru
  • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów kancelaryjnych
  • obsługa dochodzenia należności (windykacja)
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • obsługa prawna wszelkich transakcji na rynku nieruchomości

Skontaktuj sie


Usługi

null

Odszkodowania

null

Obsługa wierzytelności

null

prawo rodzinne i spadkowe

null

sprawy pracownicze

null

sprawy karne

null

odszkodowania dla represjonowanych

null

doradztwo biznesowe

null

obsługa spółek i kontraktów