Legalizacja pracy cudzoziemca z perspektywy pracodawcy

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCA Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY - Kancelaria Polonica
Legalizacja pracy cudzoziemca z perspektywy pracodawcy

Rynek pracy w Polsce jest coraz bardziej chłonny i otwarty na pracowników zza granicy. Zatrudnienie obcokrajowca nie jest jednak prostą procedurą, bowiem wymaga odpowiedniego przygotowania formalnego. Niemniej warto te procedury poznać, ponieważ z pewnością będzie skutkowało to wieloma wymiernymi korzyściami.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Jest to jedna z form legalizacji pobytu obcokrajowca przez pracodawcę. Charakteryzuje się szybkością procedury, przez co jest tą najczęściej wybieraną.

Pracodawca chcący w ten sposób przyjąć do pracy pracodawcę, zobligowany jest do zarejestrowania oświadczenia w urzędzie pracy właściwym dla siedziby swojej firmy. Na podstawie takiego oświadczenia pracownik może pracować maksymalnie 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Ponadto skutkiem takiego oświadczenia jest możliwość pracy tylko i wyłącznie u tego konkretnego przedsiębiorcy.

Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. Oświadczenie o powierzeniu pracy  cudzoziemcowi jest wydawane tylko obywatelom określonych państw, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Jeżeli pracownik zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy, wówczas pracodawcę obowiązuje uproszczona procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę

Tak jak w przypadku omawianego wcześniej oświadczenia, zezwolenie na pracę pozwala na pracę cudzoziemca tylko u konkretnego pracodawcy, na określonym stanowisku.

O wydanie zezwolenia na pracę ubiega się pracodawca, tym razem w urzędzie wojewódzkim, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa zatrudniającego. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę jest dłuższa i wymaga dopełnienia większej ilości formalności.

Pracodawca składa wnioskek wraz z określonymi dokumentami. We wniosku określany jest między innymi charakter pracy, jaką będzie miał wykonywać zatrudniany obcokrajowiec, typ umowy czy wysokość wynagrodzenia. Istotnym jest, że w większości przypadków pracodawca musi wykonać tzw. test rynku. Polega on na uzyskaniu informacji od właściwego miejscowo starosty o braku możliwości zaspokojenia wykazywanych potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie pracodawcy.

Zezwolenie na prace wydawane jest na okres do trzech lat. Można je jednak kolejno przedłużać.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Ta forma legalizacji pobytu obcokrajowca łączy w sobie zezwolenie na pracę z legalizacją pobytu cudzoziemca.

Odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się do właściwego urzędu wojewódzkiego. Pracodawca musi wykonać testu rynku u starosty i wykluczenia możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Zgoda na pracę oraz pobyt czasowy wydawana jest na okres do 3 lat. Umożliwia ona pracę u konkretnego pracodawcy, na określonych warunkach. W przypadku zmiany pracodawcy, koniecznym staje się wystąpienie o nowe zezwolenie na pobyt przez obcokrajowca.

Poszczególne procedury mogę wydać się skomplikowane lub „ nie do przejścia”. Nic bardziej mylnego! Pomożemy Ci we wszystkich formalnościach związanych z legalizacją pracy oraz pobytu obcokrajowca.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie. Oferujemy bezpłatną kwalifikację Twojej sprawy!

 

 Marta Misiaszek