Coraz więcej Sądów uchyla grzywny nałożone na przedsiębiorców kontynuujących prowadzenie działalności, w  okresie, w którym powinny być zamknięte. Oczywiście mówimy o ograniczeniach wynikających z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.

Należy wyjaśnić, dlaczego zapadł wyrok uznający, że wymierzenie kary odbyło się niezgodnie z prawem. Jest to istotne dlatego, że to właśnie ze względu na bezprawność panujących przepisów należne ma być odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej

Tryb, w jakim obostrzenia zostały wprowadzone w życie, jest nieprawidłowy. Ograniczenia w prowadzeniu poszczególnych działalności gospodarczych wprowadzone zostały rozporządzeniem Rady Ministrów. Jest to niezgodne z Konstytucją.

Dlaczego? Zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej tylko ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczyć wolności i prawa określone w art. 22. Artykuł ten dotyczy swobody działalności gospodarczej.

W ciągu minionego roku, rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej, określonego w art. 232 Konstytucji RP. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej dopuszczalne są wyłącznie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

W celu wprowadzenia ograniczeń nie można powoływać się na nadzwyczajne okoliczności. Ponadto okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzonych w formie rozporządzeń. – Tak zostało wskazane w uzasadnieniu jednego z wyroków zapadłych na korzyść poszkodowanego przedsiębiorcy.

Gospodarka w kryzysie

Obecnie trwający okres związany z pandemią koronawirusa jest trudny dla wielu branż. Wielu przedsiębiorców nie przetrwało kryzysu i musiało zamknąć swoje firmy. Inni, straty liczą często w milionach złotych. Od początku ubiegłego roku doświadczyliśmy zamknięcia wielu branż. Między innymi gastronomicznej, eventowej, fryzjersko-kosmetycznej.

Ucierpiała cała gospodarka. Przedsiębiorcy, którzy nie mogli pozwolić sobie na przestój
w biznesie, ratując siebie i swoich pracowników, ryzykowali i nie stosowali się do obostrzeń, które dopiero wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały określone jako bezprawne.

Co prawda jedno orzeczenie nie tworzy prawa. Jednak aktualnie zauważyć można powielanie się linii orzeczniczej, co sprzyja przedsiębiorcom. W pierwszej kolejności umożliwia umarzanie kar administracyjnych. Dodatkowo, co dla poszkodowanych przedsiębiorców jest najistotniejsze – otwiera drogę do roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa na ich rzecz.

Marta Misiaszek

Chcesz, dowiedzieć się, czy możesz liczyć na odszkodowanie? 
Zadzwoń pod numer 572 768 050 lub napisz wiadomość: sekretariat@kancelaria-polonica.pl.