Konkubinat a spadek – czy konkubent dziedziczy?

spadek
Konkubinat a spadek – czy konkubent dziedziczy?

Co raz więcej ludzi wybiera konkubinat jako alternatywę dla małżeństwa. Wybierają związek nieformalny z różnych powodów. Nie jest to jednak wybór ani gorszy, ani lepszy od instytucji małżeństwa. Sytuacja może się nieco komplikować, paradoksalnie, po śmierci jednego z partnerów.

NIE MA TESTAMENTU

W świetle prawa, konkubent jest dla zmarłego osobą obcą. Jak zatem wygląda dziedziczenie po konkubencie, w sytuacji gdy nie pozostawił po sobie testamentu? Odpowiedź jest prosta – konkubent na mocy ustawy nie dziedziczy po zmarłym. Bez względu na to, ile ich związek trwał i czy mają dzieci.

Dzieci dziedziczą z kolei po zmarłym rodzicu bez względu na to, czy ich rodzice pozostawali w związku nieformalnym, czy zawarli związek małżeński.

Życie pisze różne scenariusze. Zdarzyć się może, że zmarły był w związku konkubenckim, jednak nie uregulował kwestii związanych ze swoim małżeństwem – nie rozwiódł się, nie przebywał w separacji. Wówczas spadek po zmarłym otrzyma także żona, nawet jeśli od wielu lat nie utrzymywali kontaktu.

Poza ewentualną żoną i dziećmi, dziedzicami są również inni członkowie rodziny, kolejno określeni w ustawie. W sytuacji , gdy jedyną bliską, żyjącą osobą dla zmarłego jest konkubent, nawet wtedy nie dochodzi do dziedziczenia. Cały spadek zmarłego przechodzi wówczas, zgodnie z ustawą, na gminę lub Skarb Państwa.

TESTAMENT A SPADEK

Aby doszło do dziedziczenia ze strony konkubenta po zmarłym partnerze, musi zostać sporządzony przed śmiercią testament. Osobę dziedziczącą wskazuje się wprost wskazana w ważnym testamencie.

Ważnym, czyli jakim? Sporządzonym przed notariuszem lub samodzielnie. Przede wszystkim testament nie może powstać na komputerze ani na maszynie i zostać podpisany. Testament nie może być również spisany przez osobę trzecią. Ważnym aspektem jest jego odręczność. Konkubenci nie mogą spisać wspólnego testamentu. Każde z nich musi sporządzić swoją odrębną ostatnią wolę. Dokument musi zawierać wyraźny, czytelny podpis testatora. Nie można zastosować parafy.

W sytuacji, gdy występuje obawa bliskiej śmierci konkubenta, można sporządzić testament ustny. By taki testament był ważny, testator musi oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności świadków. Musi być obecnych co najmniej trzech świadków.

 

Marta Misiaszek