Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? - Kancelaria Polonica
Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładając firmę, lub w późniejszym okresie jej rozwoju, pojawić się może pytanie, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym rozwiązaniem dla prowadzonej działalności.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jednym z rodzajów spółek kapitałowych. By założyć taką spółkę niezbędne jest zatem zgromadzenie określonego kapitału. Nie jest to jednak jedyny warunek konieczny do spełnienia przy powołaniu jej do życia.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czym są?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form wykonywania działalności gospodarczej. Może ją założyć jedna lub więcej osób. W przypadku jednej osoby, mówimy o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Założona może być właściwie przez każdego, również przy udziale innych spółek. Jedynym podmiotem, który nie może zawiązać tego typu spółki jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wykonywać każdy rodzaj działalności? W zasadzie – tak. Niemniej każda z tych działalności musi być zgodna z prawem. Ponadto, tego typu spółka jest przeznaczona raczej dla większych działalności, z dużymi obrotami.

Kim musi być wspólnik sp. z o.o.?

Taką spółkę można założyć w pojedynkę i być jedynym wspólnikiem. Zarówno w przypadku jednoosobowej spółki, jak i przy większych ilościach wspólników – każdy z nich musi spełniać określone kryteria.

Przede wszystkim wspólnik musi być  osobą fizyczną, zdolną do czynności prawnych. W przypadku osoby, która nie spełnia tego wymogu, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, tj. kuratora, rodzica czy opiekuna prawnego.

Wspólnikiem może być również osoba prawna, czyli inna spółka, jednak nie spółka cywilna, ani jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć sp. z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć zarówno tradycyjnie, zawierając umowę spółki u notariusza, jak i zdalnie – przez Internet.

Czym się różnią wskazane sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Przede wszystkim kosztami. Założenie spółki u notariusza wiąże się z opłatami notarialnymi (tzw. taksa notarialna), opłatą od wpisu w KRS (500,00 złotych) oraz opłatą związaną z ogłoszeniem o założeniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 złotych).

Wysokość taksy notarialnej uregulowana jest ustawowo.

§3 Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

Wysokość taksy notarialnej zależy od wysokości kapitału zakładowego i wynosi:

– przy kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł taksa wyniesie – 160 zł,

– powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki 5 000 zł,

– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki 10 000 zł,

– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki 30 000 zł,

– powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł,

– powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki 1 000 000 zł.

Minimalnym kapitałem przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wkład 5 tysięcy złotych.

W sytuacji zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, koszty, które należy ponieść (opłata związana z podpisem kwalifikowanym, wpis do KRS – 250,00 złotych, ogłoszenie w MSiG – 100,00 zł) są argumentem pozwalającym za opowiedzeniem się za tym sposobem. Niemniej należy mieć na uwadze, że w sytuacji podejmowania czynności w obecności prawnika mamy gwarancję kompleksowej obsługi.

Marta Misiaszek

 

Chcesz założyć sprawnie spółkę z o.o.? Masz pytania dotyczące procedur?

Zadzwoń pod numer 516-252-654 i umów się na spotkanie!