Jak przygotować się do rozwodu?

życie małżeńskie
Jak przygotować się do rozwodu?

Życie małżeńskie wymaga od obu małżonków wzajemnej troski o związek.
W dzisiejszych czasach jest to coraz trudniejsze i skutkuje nasilającą  się falą rozwodów. Jeżeli podejmujemy decyzję  formalnym zakończeniu związku małżeńskiego, musimy wiedzieć jakie kroki podjąć, by  rozwód uzyskać w możliwie najkrótszym czasie.

Procesy rozwodowe mogą trwać latami, mogą również zakończyć się na jednej rozprawie. W prawie rodzinnym rozróżniamy dwa typy rozwodów – z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub bez orzeczenia o winie.  Te drugie, najczęściej są szybkie oraz łatwe. Małżonkowie wiedzą czego chcą, zgodnie podejmują decyzję, a przede wszystkim nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.  W momencie braku zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeństwa nie ma pewności, że sąd postanowi o rozwodzie, pomimo zgodności obu ze stron.

ZUPEŁNY I TRWAŁY ROZKŁAD POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Czym właściwie jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Jak wiele innych zwrotów prawnych, ten również nie doczekał się konkretnej definicji. Zwykle przy stwierdzaniu rozkładu pożycia małżeńskiego sąd bierze pod uwagę całokształt więzi ekonomicznych pomiędzy małżonkami. Chodzi tutaj o wspólne miejsce zamieszkania oraz o udział małżonków w zaspokajaniu wzajemnych potrzeb życiowych. Uwzględnia się też wspólne decydowanie o wydatkach  a nawet więzi emocjonalne łączące małżonków. W momencie, gdy każda z tych kwestii uległa rozpadowi w małżeńskich kontaktach, możemy zacząć mówić o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Musimy jednak pamiętać, że orzecznictwo w tym zakresie jest różne, a co za tym idzie, ciężko jest przewidzieć postanowienie sądu.

Pomimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może nie udzielić parze rozwodu. Rozróżniamy trzy główne przypadki, w których zakończenie małżeństwa wyrokiem sądu jest niemożliwe:

  • w sytuacji, gdy w wyniku rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci pary;
  • gdy małżonek wnoszący pozew o rozwód jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a drugi małżonek, odmawia wyrażenia zgody na rozwód i nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • jeśli orzeczenie sądu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Istotnym jest fakt, że to na małżonku wnoszącym pozew do sądu ciąży obowiązek wykazania faktów. Mają one posłużyć sądowi do oceny stwierdzenia wystąpienia zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

ZŁOŻENIE POZWU ROZWODOWEGO

Kwestia złożenia pozwu rozwodowego może wydawać się skomplikowana. Ważnym jest, by przestrzegać zasady właściwości miejscowej oraz rzeczowej sądu. Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Należy pamiętać, że zasada ta obowiązuje tylko w sytuacji, gdy jeden z małżonków w ów właściwości w dalszym ciągu zamieszkuje.

W sytuacji, jeśli każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, aniżeli wskazuje powyższa właściwość, wówczas pozew rozwodowy złożyć należy do sądu okręgowego, w obszarze którego zamieszkuje osoba pozywana. Jeżeli jednak osoba chcąca wnieść o rozwód nie ma wiedzy na temat aktualnego miejsca przebywania małżonka, pozew składa do sądu okręgowego, w którego właściwości sam zamieszkuje.

Przygotowanie pozwu przez doświadczonego profesjonalnego pełnomocnika pozwoli nam w jak najkrótszym  czasie przeprowadzić postępowanie sądowe. Począwszy od właściwego wniesienia pozwu, po uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo. Bardzo ważnym czynnikiem jest dobra wola współmałżonków oraz zgoda na kompromis. Skraca to ilość rozpraw sądowych do minimum. Szybki rozwód to zaoszczędzone pieniądze oraz nerwy.

M.M.