Blog

życie małżeńskie

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Życie małżeńskie wymaga od obu małżonków wzajemnej troski o związek. W dzisiejszych czasach jest to coraz trudniejsze i skutkuje nasilającą  się falą rozwodów. Jeżeli podejmujemy decyzję  formalnym zakończeniu związku małżeńskiego, musimy wiedzieć jakie kroki podjąć, by  rozwód uzyskać w możliwie najkrótszym czasie. Procesy rozwodowe mogą trwać latami, mogą również zakończyć się na jednej rozprawie. W

Kontynuuj czytanie
odszkodowania dla represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Podstawa prawna dla odszkodowania Kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia skazującego za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego reguluje ustawa z dnia 23.02.1991 r. Mówi ona o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (dalej: ustawa lutowa). Uzupełniająco używa się kodeksu postępowania

Kontynuuj czytanie