Blog

Koronawirus. Odszkodowania za lockdown.

Coraz więcej Sądów uchyla grzywny nałożone na przedsiębiorców kontynuujących prowadzenie działalności, w  okresie, w którym powinny być zamknięte. Oczywiście mówimy o ograniczeniach wynikających z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa. Należy wyjaśnić, dlaczego zapadł wyrok uznający, że wymierzenie kary odbyło się niezgodnie z prawem. Jest to istotne dlatego, że to właśnie ze względu na bezprawność panujących przepisów

Kontynuuj czytanie

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Stosunek pracy łączący pracownika oraz pracodawcę może się zakończyć na różne sposoby. Jednym z nich, zwykle budzącym najwięcej wątpliwości, jest rozwiązanie umowy o pracę z terminem wypowiedzenia. Bowiem w zależności od typu umowy łączącej strony oraz okresu jej trwania, obowiązujący termin wypowiedzenia jest różny. Sprawdź, jaki jest okres wypowiedzenia interesującej cię umowy o pracę.  

Kontynuuj czytanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych – dłużnik na wyciągnięcie… PESEL-u.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zacząć działać już za kilka miesięcy. Te Rozwiązanie Ministerstwa Sprawiedliwości, w teorii, ma ułatwić odzyskanie pieniędzy od dłużników. Dostęp do Rejestru ma być darmowy oraz zadziwiająco prosty. Ktoś zna Twój PESEL – zna już wszystkie Twoje długi. Założenia nowego rejestru Aktualnie na rynku funkcjonuje wiele rejestrów, w których figurują dłużnicy. Nie

Kontynuuj czytanie

Zwolnienie z pracy w czasach koronawirusa

Czasy, w których aktualnie przyszło nam się odnaleźć, są trudne. W życie zostały wprowadzone mnogie ograniczenia, nakazy, zakazy. Ogłoszono stan pandemii. Wszystkie sektory gospodarki zwolniły. Dla wielu, świat się zatrzymał. Liczne zwolnienia stały się faktem. Firmy przestały zarabiać, nie stać je na utrzymanie wszystkich pracowników.   Brak usprawiedliwienia dla bezprawnych działań   Czy zła sytuacja

Kontynuuj czytanie

Upadłość konsumencka

Trudna sytuacja, zarówno finansowa, jak i życiowa, może być podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często jest to jedyny ratunek w sytuacji zadłużenia, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co do zasady, efekt upadłości konsumenckiej, jest podobny w skutkach do działań komornika. W obu sytuacjach tracimy majątek. Należy jednak pamiętać, że syndyk zajmujący się upadłością

Kontynuuj czytanie

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia skazującego za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego regulowana jest przez ustawę z dnia 23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (dalej: ustawa lutowa) oraz uzupełniająco kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.) i kodeks

Kontynuuj czytanie

Prawomocność wyroku z perspektywy osoby, na rzecz której zasądzono świadczenia odszkodowawcze

Uległeś wypadkowi. Twoim prawem jest dochodzić swoich roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń, w którym polisę posiadał podmiot, który w danej sytuacji zawinił. Czy to OC sprawcy zdarzenia drogowego, czy to ubezpieczenie podmiotu, który zaniedbał odśnieżanie chodnika. Często jesteśmy zmuszeni kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, ponieważ wszelkie działania na etapie postępowania likwidacyjnego nie przyniosły satysfakcjonującego efektu dla Poszkodowanego. Proces sądowy dobiega

Kontynuuj czytanie

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Jeśli straciłeś bliską Ci osobę w wypadku komunikacyjnym, możesz dochodzić swoich praw do świadczenia tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Świadczenia odszkodowawcze przysługują nie tylko osobom, które w powszechnym rozumieniu były rodziną zmarłego, tj. dzieci, rodzice, rodzeństwo, ale także osobom związanym ze zmarłym na podstawie konkubinatu. W takiej sytuacji roszczeń dochodzić może małżonek, teściowa czy teść. W trakcie dochodzenia odszkodowania po śmierci

Kontynuuj czytanie