Blog

separacja wrocław

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Czym jest separacja? Separację często nazywana się okresem przejściowym między małżeństwem a rozwodem. Aby ją ustanowić konieczny jest rozpad pożycia małżeńskiego. Wiąże się z tym zanik więzi fizycznej, psychicznej jak i gospodarczej między małżonkami.  W świetle prawa jest to instytucja prawna, którą orzeka sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Można wnieść o separację bez

Kontynuuj czytanie
tantiemy

Walka o tantiemy – Sebastian Wątroba vs. TVN

Walka o tantiemy – Sebastian Wątroba vs. TVN

Czym są tantiemy? Tantiemy to tzw. honorarium autorskie, czyli wynagrodzenie jakie przysługuje twórcy za wykorzystanie jego utworu. Warto zaznaczyć, że jest to kwota, która przysługuje za każdorazowe wykorzystanie utworu. Wysokość tantiem ustala Komisja Prawa Autorskiego, która jest powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego Sebastian Wątroba nie otrzymał tantiem od TVN? Sebastian Wątroba to Kontynuuj czytanie
rozwód maryli rodowicz

Dlaczego rozwód trwa nawet 5 lat? – Sprawa Maryli Rodowicz

Dlaczego rozwód trwa nawet 5 lat? – Sprawa Maryli Rodowicz

Rozwody to jedne z najcięższych spraw, z którymi muszą się mierzyć prawnicy. Choć ich postępowanie wygląda przeważnie podobnie, wiążą się one z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Trzeba też się liczyć ze zmianami decyzji w trakcie trwania sprawy oraz ogólnym napięciem między przyszłymi rozwodnikami. Sprawia to, że z pozoru prosta sprawa potrafi bardzo przeciągać się w czasie,

Kontynuuj czytanie
intercyza

Wszystko co musisz wiedzieć o intercyzie

Wszystko co musisz wiedzieć o intercyzie

Czym jest intercyza? Podczas zawarcia związku małżeńskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dochodzi do zawarcia majątkowej wspólności ustawowej. Wiąże się to z tym, że wszelkie zarobki z racji pracy lub prowadzenia innej działalności stają się wspólne. Dodatkowo wspólne stają się wszystkie dochody, środki z rachunków otwartych, a także długi. Aby temu zapobiec coraz

Kontynuuj czytanie
JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ - Kancelaria Polonica

Jak ogłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią?

Jak ogłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) co do zasady, jest proste i bezproblemowe. Spółkę można założyć przez Internet lub u notariusza, w formie aktu notarialnego. Sprawa się jednak komplikuje, gdy chce się zakończyć prowadzenie spółki z o.o. Procedura jest zdecydowanie trudniejsza i droższa. Dwie drogi do zakończenia istnienia spółki Zakończenie działalności w

Kontynuuj czytanie
LIKWIDACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Kancelaria Polonica

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z o.o. – co jest najważniejsze? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) co do zasady, jest proste i bezproblemowe. Spółkę można założyć przez Internet lub u notariusza, w formie aktu notarialnego. Sprawa się jednak komplikuje, gdy chce się zakończyć prowadzenie spółki z o.o. Procedura ta jest zdecydowanie trudniejsza i droższa.

Kontynuuj czytanie
PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Kancelaria Polonica

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą? Jednoosobowa działalność gospodarcza jest w większości pierwszym wyborem przedsiębiorcy przy zakładaniu firmy. Dlaczego? Często wiele ulg na początku funkcjonowaniu na rynku, prosta księgowość, stosunkowo niewiele formalności przy zakładaniu i dalszym funkcjonowaniu działalności. Z czasem, w miarę rozwoju firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się niewystarczająca dla potrzeb jakie generuje działalność.

Kontynuuj czytanie
PODATEK OD POSIADANIA PSA - Kancelaria Polonica

Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psa

Podatek od psa obowiązuje w Polsce od przeszło 30 lat. Określa go ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Środki z tego podatku są dochodem gminnym, wobec czego, to właśnie gmina ustala wysokość tej daniny. Gmina jest również uprawniona do rezygnacji z pobierania podatku od psa.   Kto musi zapłacić

Kontynuuj czytanie
Gwarancja - co gwarantuje? - Kancelaria Polonica

Gwarancja – co gwarantuje?

Gwarancja – co gwarantuje?

Gwarancja, obok rękojmi, jest podstawą złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie sprzedającego, czyli tzw. gwaranta.  Treść gwarancji formułuje się w sposób jasny, zrozumiały oraz w języku polskim. Ponadto, powinna zawierać wynikające z niej obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta, a także bezwzględnie następujące elementy: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania i zasięg

Kontynuuj czytanie