Monthly Archives: październik 2021

separacja wrocław

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Separacja – co to jest, czym różni się od rozwodu?

Czym jest separacja? Separację często nazywana się okresem przejściowym między małżeństwem a rozwodem. Aby ją ustanowić konieczny jest rozpad pożycia małżeńskiego. Wiąże się z tym zanik więzi fizycznej, psychicznej jak i gospodarczej między małżonkami.  W świetle prawa jest to instytucja prawna, którą orzeka sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Można wnieść o separację bez

Kontynuuj czytanie