Monthly Archives: kwiecień 2021

legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu obcokrajowca z UE oraz krajów trzecich

Legalizacja pobytu obcokrajowca z UE oraz krajów trzecich

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż określają to przepisy obowiązujące imigrantów poszczególnych narodowości, zobowiązany jest do legalizacji swojego pobytu. Inna procedura ubiegania się o legalizację pobytu obowiązuje mieszkańców Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii, a inna obywateli tzw. krajów trzecich. Legalizacja pobytu mieszkańców UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii Obywatele wymienionych państw, muszą zalegalizować

Kontynuuj czytanie
legalizacja pracy

Legalizacja pracy cudzoziemca z perspektywy pracodawcy

Legalizacja pracy cudzoziemca z perspektywy pracodawcy

Rynek pracy w Polsce jest coraz bardziej chłonny i otwarty na pracowników zza granicy. Zatrudnienie obcokrajowca nie jest jednak prostą procedurą, bowiem wymaga odpowiedniego przygotowania formalnego. Niemniej warto te procedury poznać, ponieważ z pewnością będzie skutkowało to wieloma wymiernymi korzyściami. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Jest to jedna z form legalizacji pobytu obcokrajowca przez pracodawcę.

Kontynuuj czytanie