Monthly Archives: grudzień 2018

odszkodowania dla represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla Represjonowanych

Podstawa prawna dla odszkodowania Kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia skazującego za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego reguluje ustawa z dnia 23.02.1991 r. Mówi ona o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (dalej: ustawa lutowa). Uzupełniająco używa się kodeksu postępowania

Kontynuuj czytanie