Zasady współpracy

Oferujemy bardzo elastyczne zasady wynagradzania za usługi świadczone przez naszą Kancelarię. Zasady te uzależnione są od charakteru sprawy. Specyfika problemów prawnych oraz potrzeby Klientów, dyktują konieczność indywidualnego określania wysokości wynagrodzenia.

Wynagrodzenie może być określane w formie ryczałtu, godzinowo lub jako procent od wygranej sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe najczęściej stosowane jest, przy stałej obsłudze prawnej i należne jest miesięcznie, bez względu na zakres powierzonych czynności.

Wynagrodzenie godzinowe jest ustalane indywidualnie i zależy od charakteru i zawiłości sprawy.

Wynagrodzenie określone procentowo od wygranej sprawy, dotyczy zazwyczaj spraw odszkodowawczych lub związanych z obsługą wierzytelności.

Zapraszamy do negocjacji wysokości naszego honorarium.