Praca

Aktualnie, w związku z rozwojem naszej działalności, poszukujemy na terenie całego kraju osób zainteresowanych współpracą w zakresie sprzedaży usług prawniczych oraz usług finansowych. Gwarantujemy Państwu najwyższe na rynku usług prawniczych wynagrodzenia prowizyjne ustalane w sposób indywidualny po przeprowadzeniu analizy każdej dostarczonej sprawy lub przedstawionego portfela spraw. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy ze wszystkimi osobami zorientowanymi na pozyskiwanie spraw w z następujących zakresów:

 • likwidacji i obsługi szkód komunikacyjnych (osobowych i rzeczowych);
 • windykacji należności osób fizycznych i prawnych;
 • dochodzenia wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu oraz ustanawiania służebności przesyłu;
 • błędów w sztuce medycznej,
 • wypadków w rolnictwie, wypadków przy pracy lub innych zdarzeń losowych;
 • sprzedaży wierzytelności;
 • regulacji majątkowych;
 • polis komunikacyjnych i polis na życie nie wyłączając umów wynikających z otwartych funduszy emerytalnych;
 • bezgotówkowej wymiany towarowej;
 • factoringu;
 • umów o stałą obsługę prawną z podmiotami z sektora finansów publicznych oraz prywatnego;
 • doradztwa w zakresie prowadzenia projektów finansowanych z programów Unii Europejskiej.

W celu skontaktowania się z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza: