Zasady obliczania renty wyrównawczej wyrok SN z 2007-10-04 I PK 125/07 Monitor Prawa Pracy 2008/4/170

Renta wyrównawcza jest odpowiednia wtedy, gdy rekompensuje faktyczną utratę możliwości zarobkowych poszkodowanego.