Wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała – celowość wydatków wyrok SN z 2008-01-09 II CSK 425/07 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2008/D/99/28

Koszty zakupu samochodu lub innego pojazdu inwalidzkiego należą do kosztów objętych art. 444 § 1 KC, jeżeli jest on konieczny do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem.