Wina pracownika a prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy wyrok SN z 2009-07-08 I PK 37/09 Monitor Prawa Pracy 2009/12/619

Pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za wypadek przy pracy, nawet jeśli jest on częściowo spowodowany z jego winy. W takim przypadku sprawca nie ponosi również odpowiedzialności za naprawienie szkody.