Warunki przyznania renty wyrównawczej górnikowi pobierającemu rentę wypadkową wyrok SN z 2006-12-20 I UK 196/06

Roszczenie górnika inwalidy III grupy (w nowym stanie prawnym: osoby częściowo niezdolnej do pracy) wskutek wypadku przy pracy o rentę uzupełniającą byłoby uzasadnione, gdyby renta wypadkowa oraz zarobki, które górnik mógłby osiągnąć dzięki zachowanej częściowo zdolności do zatrudnienia, były w sumie niższe niż hipotetycznie wyliczona emerytura górnicza.