Szkoda na osobie – ocena stanu płodu i opóźnienie porodu a błąd w sztuce lekarskiej wyrok AP Lublin z 2006-02-21 I ACa 69/06 Prawo i Medycyna 2007/4/130

Wadliwe i nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu i opóźnienie porodu, co spowodowało niedotlenienie dziecka, skutkujące ciężkim kalectwem i nieuleczalną chorobą, jest błędem w sztuce lekarskiej.