Określenie „odpowiednia renta” postanowienie SN z 2006-01-05 I UK 185/05

Określenie „odpowiednia renta” oznacza kwotę pieniężną odpowiadającą utraconym zdolnościom zarobkowym, zwiększonym potrzebom lub zmniejszonym widokom powodzenia na przyszłość. Wysokość tej renty uzależniona jest od oceny okoliczności faktycznych. Nie można ustalić „sposobu liczenia renty”.