Odpowiedzialność deliktowa szpitala w razie ukąszenia przez kleszcza wyrok AP Poznań z 2006-11-23 I ACa 561/06 Prawo i Medycyna 2008/2/140

W razie ukąszenia przez kleszcza wina szpitala polega na niezastosowaniu profilaktycznie przy pierwszym kontakcie z poszkodowanym antybiotykoterapii o szerokim spectrum działania oraz nieprzeprowadzeniu diagnostyki mikrobiologicznej i histopatologicznej.