Ocena związku przyczynowego pomiędzy pobytem w szpitalu a zakażeniem pacjenta wyrok SN z 2005-11-04 V CK 182/05

Przyjęcie związku przyczynowego między pobytem pacjenta w szpitalu a doznanym zakażeniem możliwe jest przy ustaleniu prawdopodobieństwa wysokiego stopnia. Ocena, czy zachodzi związek przyczynowy, nie może być jednak oderwana od konkretnego stanu faktycznego.