Moc dowodowa w procesie cywilnym decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej wyrok SN z 2008-06-24 I PK 295/07 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2009/21-22/281/905

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową pracownika nie jest wiążąca w postępowaniu sądowym dotyczącym cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za skutki tej choroby.