Koszty zakupu mieszkania i jego adaptacji dla potrzeb osoby niepełnosprawnej jako element odszkodowania; granice kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia wyrok SN z 2007-09-13 III CSK 109/07 Legalis

1. Dopuszczalne jest, na podstawie art. 444 § 1 KC i art. 361 § 1 KC, pokrycie w ramach odszkodowania kosztów zakupu mieszkania i nieuniknionych kosztów jego przystosowania do potrzeb osoby poruszającej się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

2. Zadośćuczynienie nie ma za zadanie zrekompensowania wszelkich możliwych utraconych szans życiowych, lecz tych, które znajdowały się w zasięgu możliwości pokrzywdzonego.