Koszty utrzymania dziecka urodzonego w wyniku gwałtu w razie bezprawnego uniemożliwienia przerwania ciąży uchwała SN z 2006-02-22 III CZP 8/06 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2006/7-8/123/70

Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, którego sprawca nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka.