Bezprawność zabiegu medycznego wykonanego bez zgody pacjenta wyrok AP Warszawa z 2006-03-31 I ACa 973/05 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2008/1/2/39

Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy.