Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje również specjalistyczną pomoc w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych. Usługi z tego zakresu obejmują:

  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych;
  • szeroko pojęta pomoc prawna dla zamawiających i wykonawców, włącznie z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej;
  • pomoc w sporządzaniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • przygotowywanie odwołań i skarg.