Obsługa prawna firm

Szanowni Państwo,

w obecnym czasie prowadzenie działalności gospodarczej dostarcza wielu trudności prawnych. Począwszy od samej formy działalności. Decydujący jest odpowiedni wybór pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółka cywilną lub handlową. Jeśli będzie to spółka prawa handlowego, to zasadniczym pytaniem jest jej rodzaj, spółka osobowa a może kapitałowa. Zagadnienia te wymagają fachowej wiedzy prawnej oraz finansowej, aby zoptymalizować zysk i zminimalizować ryzyko prawne oraz finansowe.

Jeśli już uda nam się umiejętnie wybrać jej formę, pojawia się problem stałej obsługi prawnej firm a może tylko doraźna opieka. Stała obsługa prawna firm świadczona przez kancelarię prawną daje możliwość permanentnego parasola bezpieczeństwa prawnego. Doraźna na wypadek wystąpienia konkretnego problemu. Sposób w jaki Państwo chcą zasięgnąć opieki prawnej, zależy od formy działalności oraz wygody przedsiębiorcy. Prawnicy naszej kancelarii prawnej, od wielu lat zajmują się obsługą prawną firm znajdującym się we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku.

Nasza Kancelaria przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników, zapewni Państwu szeroko rozumianą pomoc prawną w szerokim zakresie. Obsługa prawna firm dotyczy:

  • pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych;
  • obsługi prawnej firm w sferze prawa handlowego, gospodarczego oraz podatkowego;
  • prawa cywilnego, w szczególności prawa umów handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach;
  • prawa administracyjnego, w tym uzyskiwanie na rzecz klientów zezwoleń, koncesji i przeprowadzanie innych procedur administracyjnych związanych z obsługą przedsiębiorstwa;
  • obsługi prawnej inwestycji budowlanych;
  • obsługi prawnej rynku nieruchomości, m.in. badanie stanu prawnego, prowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach;
  • prawa upadłościowego, tj. prowadzenie postępowań upadłościowych, układowych, naprawczych i likwidacyjnych;
  • sporządzania opinii prawnych.

Zapraszamy do współpracy.

z poważaniem,
Zespół Kancelarii