Obsługa klientów indywidualnych

Nasza Kancelaria oferuje również świadczenie usług na rzecz podmiotów indywidualnych. Mając za podstawę doświadczenie naszych prawników, świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze – oferujemy kompleksową pomoc prawną przy regulacji stosunków rodzinnych, dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, podziale majątku dorobkowego oraz regulacji objętych intercyzą.
  • prawo pracy – nasza Kancelaria reprezentuje pracowników we wszelakich sprawach związanych z naruszeniem praw pracownika tj. niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa, przywrócenie do pracy, dochodzenie wynagrodzenia, ekwiwalentów etc.
  • prawo spadkowe – oferujemy Naszym klientom pomoc m.in. w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz przyjęcia/odrzucenia spadku.
  • prawo cywilne – nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach wynikających z umów cywilnych (tj. najem, zlecenie, umowa o dzieło, darowizna, pożyczka i inne).
  • prawo administracyjne – oferujemy szeroko pojętą pomoc prawną i opiekę w zakresie załatwiania wszelkich spraw administracyjnych m.in. pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistyczne i inne.