ZWIĘKSZONA OCHRONA KONSUMENTÓW W NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Od 17 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W szczególności ustawodawca wprowadził nowy system kontroli wzorców umów, instytucja „tajemniczego klienta” jak również zakaz missellingu.
Szersze uprawnienia prezesa UOKiK
Prezes UOKiK zgodnie z nowym art. 23a ust. 1 będzie mógł wydawać decyzję w sprawach zakazu stosowania w umowach tzw. niedozwolonych postanowień umownych – postanowień, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Ponadto w treści decyzji prezes może żądać od przedsiębiorcy usunięcia w umowie postanowień, które naruszają ów zakaz.
Prezes zostanie wyposażony w instytucję „tajemniczego klienta”. W ten sposób, w ramach bezpośredniej kontroli działań przedsiębiorcy, pracownik UOKiK będzie mógł sprawdzić czy przedsiębiorca nie stosuje praktyk, które mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów, np. pracownik UOKiK będzie mógł udawać, że chcę wziąć pożyczkę w banku w celu skontrolowania przedsiębiorstwa. Jednak, aby wdrożyć takie działanie w życie, sąd będzie musiał wyrazić zgodę.
Następnie na podstawie art. 31c ustawy, prezes będzie uprawniony do publikowania komunikatów w publicznym radiu, czy telewizji dotyczących zachowań lub zjawisk, które w istotny sposób mogą stanowić zagrożenie dla interesu konsumenta. W obecnym porządku prawnym takie komunikaty mogą być ogłaszane, jednak po zakończeniu procesu. Zmiana w myśl ustawodawcy mają ograniczyć liczbę pokrzywdzonych osób w razie pojawianie się patologii.
Zakaz misseling – nieuczciwej sprzedaży
Katalog nieuczciwych praktyk także został rozszerzony. Dodany został zakaz tzw. misselingu, czyli sprzedaży produktów, które klientowi nie jest potrzebne, jak również świadome wprowadzenie klienta w błąd poprzez nieprzekazywanie mu kompleksowych informacji. Zjawisko misselingu to przede wszystkim praktyka pośredników ubezpieczeniowych. Poprzez zmianę ustawy, która wprowadza zjawisko misselingu do katalogu nieuczciwych praktyk, zwiększona zostanie ochrona konsumentów.
Zakaz obejmie również oferowanie nabycia usług, które są nieadekwatne do ich charakteru, np. proponowanie w rozmowie telefonicznej produktu finansowego, który jest skomplikowanym procesem.
Jak czytamy w komunikacie prasowym UOKiK: „szybsze eliminowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk oraz usprawnienie kontroli klauzul niedozwolonych to główne cele projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”.

Z poważaniem

Zespół Kancelarii Polonica