NOWY REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH NARUSZA TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ OBROŃCY

Jeszcze do niedawna korespondencja pomiędzy tymczasowo aresztowanym lub skazanym a jego obrońcą była przesyłana bez cenzury. Po wejściu w życie nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych w sierpniu b.r. odstąpiono jednak od tej zasady. Adwokaci i radcowie prawni oponują przeciwko takiemu rozwiązaniu, które według nich narusza prawo do obrony, a także zasadę zaufania między klientem a obrońcą. Po wielu protestach do rządowego centrum legislacji trafił nowy projekt, w którym jednak cenzury nie zaniechano.
Naczelna Rada Adwokacka wystosowała do ministra sprawiedliwości negatywną opinię regulaminu. „Taki nowy zapis (…), uprawniający organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany zostaje, do zarządzania ocenzurowania korespondencji jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi tajemnicy zawodowej adwokata,             a w szczególności tajemnicy obrończej i narusza prawo tymczasowo aresztowanego do obrony” – czytamy w opinii.
NRA zamierza dalej walczyć o zachowanie tajemnicy zawodowej, a tym samym o jak najszybszą zmianę wprowadzonego zapisu w nowym regulaminie urzędowania sądów.

z poważaniem

Zespół redakcyjny Kancelarii