Odszkodowania za szkody rzeczowe

Wypadki drogowe mogą nas dotknąć w każdej chwili. Często nasze szkody sięgają  wtedy horrendalnych kwot. Jeśli jesteśmy stroną poszkodowaną tzn. nie ponosimy winy za kolizję, odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku. Jednakże w istocie do wypłaty odszkodowania, zobowiązane będzie towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu polisy OC sprawcy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe niestety zrobi wszystko, aby nie uznać swojej odpowiedzialności, lub zminimalizować wartość szkody. Najczęściej stosowane metody to braki w dokumentacji likwidatora, które często nie mają najmniejszego znaczenia w sprawie. Towarzystwa ubezpieczeniowe imają się wielu pretekstów, aby odmówić przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę.

W sytuacji przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, zwyczajem jest wycena szkody rzeczowej (samochód, motocykl, maszyna rolnicza, sprzęt przemysłowy) w oparciu o zamienniki, (części nieoryginalne) a także stosowanie amortyzacji (zużycie części). Na skutek tych praktyk, powstaje kosztorys towarzystw ubezpieczeniowych.

Ważne: Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyliczenia szkody na podstawie cen części oryginalnych, nie uwzględniając ich stopnia zużycia w pojeździe poszkodowanym. Takie stanowisko wielokrotnie prezentował Sąd Najwyższy.

Często ubezpieczyciel przedłuża postępowanie likwidacyjne ponad podstawowy okres 30 dni, powołując się na okoliczności nie mające najmniejszego znaczenia w sprawie np. brak stanowiska sprawcy szkody.

Uwaga ! Nigdy nie należy podpisywać ugody z ubezpieczycielem. Jeśli to zrobimy, zamykamy drogę do dochodzenia należności uzupełniającej na drodze sądowej. Ubezpieczyciel proponuje ugodę, bo jest to dla niego opłacalna forma likwidacji szkody. W ten sposób zarabia na poszkodowanym nawet do 80% należności z tytuł odszkodowania. Poszkodowani często chcąc uzyskać pieniądze (jakiekolwiek) w jak najszybszym czasie, decydują się na tą niekorzystną formę  rekompensaty szkody.

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania niezbędna jest profesjonalna pomoc Kancelarii. Pojawia się zatem pytanie, która z wielu firm oferujących usługi dochodzenia odszkodowań jest godna uwagi. Wydaje się tu być bardzo ważne, należyte merytoryczne przygotowanie osoby sporządzającej pisma, ale też bardzo istotne jest, aby kancelaria w zakresie swoich usług potrafiła należycie wycenić szkodę. I jako trzeci istotny element należy wymienić sprawne działanie. Czynności wykonywane w kancelarii, powinny być niezwłoczne, aby nie przedłużać postępowania. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, poszkodowany powinien uzyskać wszelkie informacje związane z etapami postępowania sądowego oraz podejmowanymi czynnościami w sprawie.

Reprezentując Klienta poszkodowanego, Kancelaria Prawno-Finansowa POLONICA zapewnia najwyższą staranność załatwienia sprawy. Dbamy o to, aby towarzystwo ubezpieczeniowe w pełni zrekompensowało nie tylko szkodę np. na pojeździe, ale  zwróciło także koszty wynajmu pojazdu zastępczego podczas naprawy pojazdu uszkodzonego. Jeśli kierowca lub pasażer poniósł jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, dochodzimy w jego imieniu stosownego zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych, a analiza sprawy jest darmowa.

Warto powierzyć nam swoją sprawę.