Artykuły

 • Represjonowani w latach 1944-1989. – odszkodowania

  Kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia skazującego za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego regulowana jest przez ustawę z dnia 23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (dalej: ustawa lutowa) oraz uzupełniająco kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.) i kodeks post... Czytaj dalej

 • Ciągłe zmiany kodeksu postępowania karnego

  1 lipcu 2015 r. weszła nowelizacja ustawy Kodeksu postępowania karnego, która drastycznie zmieniła procedurę prowadzenia procesu.
  Kontradyktoryjność czy inkwizycyjność
  Za jedną z rewolucyjnych zmian uznano nową rolę sędziego w procesie. Stał się on arbitrem, który bezstronnie rozsądza spory między oskarżony a obroną. Zmiana ta nosi nazwę kontradyktoryjność. Wcześniejszy model – inkwizycyjn... Czytaj dalej

 • Skuteczny i dobry prawnik

  Szanowni Państwo,

  nie sposób dzisiaj przejść ulicą miasta Wrocław i nie spostrzec kancelarii prawnej. Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób dotrzeć do dobrego prawnika. Jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik ? Czy dobry prawnik to po prostu skuteczny prawnik ? Jakkolwiek zwał, najistotniejsze aby ktoś umiejętnie zajął się naszym problemem prawnym. Czasem drobnym, ale dla nas z jakichś indywidualnych względów ... Czytaj dalej

 • Odszkodowania za szkody rzeczowe

  Wypadki drogowe mogą nas dotknąć w każdej chwili. Często nasze szkody sięgają  wtedy horrendalnych kwot. Jeśli jesteśmy stroną poszkodowaną tzn. nie ponosimy winy za kolizję, odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku. Jednakże w istocie do wypłaty odszkodowania, zobowiązane będzie towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu polisy OC sprawcy.

  Czytaj dalej

 • Odwołanie darowizny

  Jeśli podarowałeś pieniądze, mieszkanie, dom, działkę etc. musisz wiedzieć, że w pewnych przypadkach darowiznę można odwołać. Powyższą możliwość dają normy prawne zawarte w art. 898 kodeksu cywilnego, który stanowi „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”

  Z ... Czytaj dalej

 • Waloryzacja polis posagowych

  W latach osiemdziesiątych rodzice często podpisywali z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń  umowy polis zaopatrzenia dzieci – zwane potocznie polisami posagowymi.
  W ramach umów rodzice byli zobowiązani do płacenia comiesięcznej składki w zamian za co ich dzieci, mające w myśl umowy status uposażonych, po upływie okresu na który była zawarta polisa miały otrzymać kwotę środków finansowych z... Czytaj dalej