Artykuły

 • Ciągłe zmiany kodeksu postępowania karnego

  1 lipcu 2015 r. weszła nowelizacja ustawy Kodeksu postępowania karnego, która drastycznie zmieniła procedurę prowadzenia procesu.
  Kontradyktoryjność czy inkwizycyjność
  Za jedną z rewolucyjnych zmian uznano nową rolę sędziego w procesie. Stał się on arbitrem, który bezstronnie rozsądza spory między oskarżony a obroną. Zmiana ta nosi nazwę kontradyktoryjność. Wcześniejszy model – inkwizycyjn... Czytaj dalej

 • Skuteczny i dobry prawnik

  Szanowni Państwo,

  nie sposób dzisiaj przejść ulicą miasta Wrocław i nie spostrzec kancelarii prawnej. Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób dotrzeć do dobrego prawnika. Jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik ? Czy dobry prawnik to po prostu skuteczny prawnik ? Jakkolwiek zwał, najistotniejsze aby ktoś umiejętnie zajął się naszym problemem prawnym. Czasem drobnym, ale dla nas z jakichś indywidualnych względów ... Czytaj dalej

 • Odszkodowania za szkody rzeczowe

  Wypadki drogowe mogą nas dotknąć w każdej chwili. Często nasze szkody sięgają  wtedy horrendalnych kwot. Jeśli jesteśmy stroną poszkodowaną tzn. nie ponosimy winy za kolizję, odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku. Jednakże w istocie do wypłaty odszkodowania, zobowiązane będzie towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu polisy OC sprawcy.

  Czytaj dalej

 • Odwołanie darowizny

  Jeśli podarowałeś pieniądze, mieszkanie, dom, działkę etc. musisz wiedzieć, że w pewnych przypadkach darowiznę można odwołać. Powyższą możliwość dają normy prawne zawarte w art. 898 kodeksu cywilnego, który stanowi „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”

  Z ... Czytaj dalej

 • Waloryzacja polis posagowych

  W latach osiemdziesiątych rodzice często podpisywali z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń  umowy polis zaopatrzenia dzieci – zwane potocznie polisami posagowymi.
  W ramach umów rodzice byli zobowiązani do płacenia comiesięcznej składki w zamian za co ich dzieci, mające w myśl umowy status uposażonych, po upływie okresu na który była zawarta polisa miały otrzymać kwotę środków finansowych z... Czytaj dalej

 • Odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce.

  Częstym problemem właścicieli gruntów, jest nieuregulowany stan prawny lokalizacji urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe, to najczęściej występujące linie energetyczne, transformatory energetyczne, ale też inne urządzenia tj. gazociągi, ciągi wodno- kanalizacyjne, ciepłownicze, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne ustroje obniżające jakość, wartość oraz funkcjonalność działek budowlanych, g... Czytaj dalej